เกี่ยวกับเรา

  


หนังสือแนะนำ
การบริการอนามัยครอบครัว
ผู้แต่ง : นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
สำนักพิมพ์ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ISBN : 978-616-398-626-9
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเลือดออกก่อนคลอดวิถีใหม่ (New Normal Intrapartum Hemorrhage Nursing Care)
ผู้แต่ง : จารีศรี กุลศิริปัญโญ
สำนักพิมพ์ : เอ็นพีเพรส
ISBN : 978-616-568-122-3
การรักษาทารกในครรภ์
ผู้แต่ง : ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา
สำนักพิมพ์ : เดือนตุลา
ISBN : 978-616-8201-12-1
ภาวะช็อก: การพยาบาลและกรณีศึกษา (SHOCK: NIRSING CARE AND CASE STUDIES)
ผู้แต่ง : วิจิตรา กุสุมภ์ และสุนันทา ครองยุทธ
สำนักพิมพ์ : พี.เค.เค.พริ้นท์ติ้ง
ISBN : 978-616-582-729-4
ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า
ผู้แต่ง : สายฝน เอกวรางกูร
สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISBN : 978-974-03-4007-2
สุขภาพจิตและจิตเวช
ผู้แต่ง : ศริญญา จริงมาก
สำนักพิมพ์ : ศักดิ์ศรีอักษรการพิมพ์
ISBN : 978-616-568-308-1
โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็ก (Respiratory tract infection in children)
ผู้แต่ง : ไกลตา ศรีสิงห์ (บรรณาธิการ) และศรัญญา ศรีจันท์ทองศิริ
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ISBN : 978-616-426-212-6
โรคหลอดเลือดหัวใจ: การส่งเสริมการจัดการตนเองและคุณภาพชีวิต (Coronary Artery Disease: Promoting Self-Management & Quality of Life)
ผู้แต่ง : อาภรณ์ ดีนาน
สำนักพิมพ์ : ชลบุรีการพิมพ์
ISBN : 978-616-572-539-2
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันหยุดให้บริการห้องสมุด
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
◉ วันหยุดประจำเดือน ปี พ.ศ. 2565  
คู่มือสำหรับผู้ใช้บริการ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
คู่มือสำหรับผู้ใช้บริการ                                                                                                      &nb
ข่าวสารและประกาศจากห้องสมุด
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
♦ แนวทางการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์  ♦ แนวทางการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศผ่านบริษัทขนส่ง  ♦ BOOKS Delivery ส่งหนังสือให้ถึงคุณ ♦  ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ สมัครสมาชิกใช้บริการเครือข่าย PULINET ♦  ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการห้องสมุดทุกท่าน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ฐานข้อมูลในประเทศไทย
วันที่ 28 ตุลาคม 2565
แหล่งค้นคว้างานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ บทความวารสาร ในประเทศไทย ▶  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัย             ◉ CMUDC                   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                  ให้
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วันที่ 25 ตุลาคม 2565
การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  บอกรับโดย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ▶ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์           ◉ GALE EBOOKS                 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เช่น เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การศึกษา สังคมศาสตร์ แพทย์      
แบบฟอร์มบริการอื่นๆ
วันที่ 02 สิงหาคม 2565
♦ แบบฟอร์มการยืมหนังสือผ่านบริษัทขนส่ง (Books Delivery) ♦ แบบฟอร์มการยืมหนังสือแบบมารับด้วยตนเอง (Pick up Service) ♦ แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกใช้บริการเครือข่าย PULINET  ♦ แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกใช้บริการเครือข่าย PULINET (Print)  
NEW BOOKS LIST
วันที่ 15 มิถุนายน 2565
 ◉ รายการหนังสือสั่งซื้อโครงการจัดหา พัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนทางห้องสมุด                     Click!                                          Click!  
บทความ
การพัฒนาตนเอง Think+
วันที่ 26 กรกฏาคม 2565
   ♦ ความสำเร็จเกรด 4  by Sirichaiwatt    ♦ ลองเปลี่ยนความฝัน เป็นเป้าหมาย  by Sirichaiwatt    ♦ นาฬิกาชีวิต
เรียนรู้ชีวิต ข้อคิดสอนใจ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
♦ อย่าตัดสินอะไรด้วยเหตุผลตัวเองเพียงด้านเดียว by Campus Star ♦ "ความสุข" ของชีวิต อยู่ที่ไหน by admin ♦ เข้าใจชีวิต by kwamru.com
แรงบันดาลใจ
วันที่ 02 ตุลาคม 2564
♦ คำคม ข้อคิด สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ  by jack ♦ 5 4 3 2 1 นับถอยหลังแล้วลงมือทำ ถ้าไม่อยากผิดหวังในตัวเอง by jack ♦ กฎ 10 ข้อข้อง อิคิไก by พลอยศรีStories