รายละเอียดหนังสือ
วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ทำให้งานชุมชนง่ายได้ผลและสนุก
ผู้แต่ง : โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : สุขศาลา
หมวด : WA สาธารณสุขศาสตร์
หมู่ : 546. การจัดการและการบริหารสุขภาพ
เลขเรียกหนังสือ : 546.,ก941ว,ล.1
เลขผู้แต่ง: ก941ว
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: นนทบุรี
ปีที่พิมพ์: 2562
จำนวนหน้า: 200
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN: 978-616-90555-1-8
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 20 กุมภาพันธ์ 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10018185ว่างหมวด WA จอง
20018186ว่างหมวด WA จอง
30018187ว่างหมวด WA จอง
40018188ว่างหมวด WA จอง
50018189ว่างหมวด WA จอง
60018190ว่างหมวด WA จอง
70018191ว่างหมวด WA จอง
80018192ว่างหมวด WA จอง
90018193ว่างหมวด WA จอง
100018194ว่างหมวด WA จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***