รายละเอียดหนังสือ
ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย Common Cardiac Surgery ฉบับปรับปรุง
ผู้แต่ง : จรัญ สายะสถิตย์
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมวด : WG ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด
หมู่ : 169 โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ การวินิจฉัย และการรักษาโรค
เลขเรียกหนังสือ : 169,จ154ศ,ล.1
เลขผู้แต่ง: จ154ศ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: พิษณุโลก
ปีที่พิมพ์: 2565
จำนวนหน้า: 172
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 350
เลข ISBN: 978-616-426-249-2
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 20 กุมภาพันธ์ 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10018123ว่างหมวด WG จอง
20018124อยู่ระหว่างยืมกำหนดส่งคืน 07/05/2567หมวด WG

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***