รายละเอียดหนังสือ
เภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 1
ผู้แต่ง : วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ และลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร (บรรณาธิการ)
สำนักพิมพ์ : คลังนานาวิทยา
หมวด : QV เภสัชวิทยา
หมู่ : 4 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
เลขเรียกหนังสือ : 4,ภ781,ล.1
เลขผู้แต่ง: ภ781
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: ขอนแก่น
ปีที่พิมพ์: 2564
จำนวนหน้า: 489
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 390
เลข ISBN: 978-616-438-642-6
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 20 กุมภาพันธ์ 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10017956อยู่ระหว่างยืมกำหนดส่งคืน 26/07/2567หมวด QV
20017957อยู่ระหว่างยืมกำหนดส่งคืน 30/07/2567หมวด QV
30017958อยู่ระหว่างยืมกำหนดส่งคืน 24/07/2567หมวด QV
40017959อยู่ระหว่างยืมกำหนดส่งคืน 30/07/2567หมวด QV
50017960อยู่ระหว่างยืมกำหนดส่งคืน 30/07/2567หมวด QV

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***