รายละเอียดหนังสือ
การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่ม 2
ผู้แต่ง : ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล และศิริรัตน์ ปานอุทัย (บรรณาธิการ)
สำนักพิมพ์ : สยามพิมพ์นานา
หมวด : WY การพยาบาล
หมู่ : .150 การพยาบาลเฉพาะทางในการแพทย์
เลขเรียกหนังสือ : .150,ก492,ล.2
เลขผู้แต่ง: ก492
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์: 2565
จำนวนหน้า: 262
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 290
เลข ISBN: 978-616-398-695-5
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 20 กุมภาพันธ์ 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10017163ว่างหมวด WY จอง
20018083ว่างหมวด WY จอง
30018084ว่างหมวด WY จอง
40018085ว่างหมวด WY จอง
50018086ว่างหมวด WY จอง
60018087ว่างหมวด WY จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***