รายละเอียดหนังสือ
การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่ม 2
ผู้แต่ง : ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล และศิริรัตน์ ปานอุทัย (บรรณาธิการ)
สำนักพิมพ์ : สยามพิมพ์นานา
หมวด : WY การพยาบาล
หมู่ : .150 การพยาบาลเฉพาะทางในการแพทย์
เลขเรียกหนังสือ : .150,ก492,ล.2
เลขผู้แต่ง: ก492
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์: 2565
จำนวนหน้า: 262
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 290
เลข ISBN: 978-616-398-695-5
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 20 กุมภาพันธ์ 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10017163ว่างหมวด WY จอง
20018083อยู่ระหว่างยืมกำหนดส่งคืน 26/07/2567หมวด WY
30018084อยู่ระหว่างยืมกำหนดส่งคืน 26/07/2567หมวด WY
40018085ว่างหมวด WY จอง
50018086ว่างหมวด WY จอง
60018087ว่างหมวด WY จอง
70018823อยู่ระหว่างยืมกำหนดส่งคืน 26/07/2567หมวด WY
80018824ว่างหมวด WY จอง
90018825ว่างหมวด WY จอง
100018826ว่างหมวด WY จอง
110018827ว่างหมวด WY จอง
120018828อยู่ระหว่างยืมกำหนดส่งคืน 26/07/2567หมวด WY
130018829ว่างหมวด WY จอง
140018830ว่างหมวด WY จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***