รายละเอียดหนังสือ
การปรึกษาครอบครัว ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
ผู้แต่ง : เพ็ญนภา กุลนภาดล
สำนักพิมพ์ : เนติกุลการพิมพ์
หมวด : WM จิตเวชวิทยา
หมู่ : 55 เภสัชวิทยา
เลขเรียกหนังสือ : 55,พ887ก,ล.1
เลขผู้แต่ง: พ887ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: ชลบุรี
ปีที่พิมพ์: 2565
จำนวนหน้า: 244
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN: 978-616-590-782-8
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 20 กุมภาพันธ์ 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10018172ว่างWM จอง
20018173ว่างWM จอง
30018174ว่างWM จอง
40018175ว่างWM จอง
50018176ว่างWM จอง
60018269ว่างWM จอง
70018270ว่างWM จอง
80018271ว่างWM จอง
90018272ว่างWM จอง
100018273ว่างWM จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***