รายละเอียดหนังสือ
การพยาบาลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
ผู้แต่ง : พรชัย จูลเมตต์
สำนักพิมพ์ : วนิดาการพิมพ์
หมวด : WY การพยาบาล
หมู่ : 152.5 การพยาบาลเฉพาะทางในการแพทย์
เลขเรียกหนังสือ : 152.5,พ162ก,ล.1
เลขผู้แต่ง: พ162ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์: 2565
จำนวนหน้า: 142
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 200
เลข ISBN: 978-616-593-471-8
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 20 กุมภาพันธ์ 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10018005ว่างหมวด WY จอง
20018006ว่างหมวด WY จอง
30018007ว่างหมวด WY จอง
40018008ว่างหมวด WY จอง
50018009ว่างหมวด WY จอง
60018010ว่างหมวด WY จอง
70018011ว่างหมวด WY จอง
80018012ว่างหมวด WY จอง
90018013อยู่ระหว่างยืมกำหนดส่งคืน 09/10/2566หมวด WY
100018014ว่างหมวด WY จอง
110018195ว่างหมวด WY จอง
120018196ว่างหมวด WY จอง
130018197ว่างหมวด WY จอง
140018198อยู่ระหว่างยืมกำหนดส่งคืน 12/10/2566หมวด WY
150018199ว่างหมวด WY จอง
160018200ว่างหมวด WY จอง
170018201ว่างหมวด WY จอง
180018202ว่างหมวด WY จอง
190018203ว่างหมวด WY จอง
200018204ว่างหมวด WY จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***