รายละเอียดหนังสือ
การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์: ระยะตั้งครรภ์
ผู้แต่ง : ณัชชา วรรณนิยม และสุภาวดี เนติเมธี (บรรณาธิการ)
สำนักพิมพ์ : สมบูรณ์การพิมพ์
หมวด : WY การพยาบาล
หมู่ : 157 การพยาบาลเฉพาะทางในการแพทย์
เลขเรียกหนังสือ : 157,ก504,ล.1
เลขผู้แต่ง: ก504
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: นครราชสีมา
ปีที่พิมพ์: 2565
จำนวนหน้า: 300
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 350
เลข ISBN: 978-974-630-195-4
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 20 กุมภาพันธ์ 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10018177ว่างหมวด WY จอง
20018178ว่างหมวด WY จอง
30018179ว่างหมวด WY จอง
40018180ว่างหมวด WY จอง
50018181ว่างหมวด WY จอง
60018182ว่างหมวด WY จอง
70018183ว่างหมวด WY จอง
80018184ว่างหมวด WY จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***