รายละเอียดหนังสือ
การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์: ระยะตั้งครรภ์
ผู้แต่ง : ณัชชา วรรณนิยม และสุภาวดี เนติเมธี (บรรณาธิการ)
สำนักพิมพ์ : สมบูรณ์การพิมพ์
หมวด : WY การพยาบาล
หมู่ : 157 การพยาบาลเฉพาะทางในการแพทย์
เลขเรียกหนังสือ : 157,ก504,ล.1
เลขผู้แต่ง: ก504
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: นครราชสีมา
ปีที่พิมพ์: 2565
จำนวนหน้า: 300
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 350
เลข ISBN: 978-974-630-195-4
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 20 กุมภาพันธ์ 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10018177ว่างหมวด WY จอง
20018178อยู่ระหว่างยืมกำหนดส่งคืน 29/11/2566หมวด WY
30018179ว่างหมวด WY จอง
40018180ว่างหมวด WY จอง
50018181ว่างหมวด WY จอง
60018182อยู่ระหว่างยืมกำหนดส่งคืน 29/11/2566หมวด WY
70018183ว่างหมวด WY จอง
80018184ว่างหมวด WY จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***