รายละเอียดหนังสือ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผู้แต่ง : องุ่น น้อยอุดม, ปิยาณี ณ นคร และสุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม (บรรณาธิการ)
สำนักพิมพ์ : ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์
หมวด : WY การพยาบาล
หมู่ : 152 การพยาบาลเฉพาะทางในการแพทย์
เลขเรียกหนังสือ : 152,ก218,ล.1
เลขผู้แต่ง: ก218
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์: 2565
จำนวนหน้า: 278
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 370
เลข ISBN: 978-616-443-715-9
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 20 กุมภาพันธ์ 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10017961อยู่ระหว่างยืมกำหนดส่งคืน 09/10/2566หมวด WY
20017962อยู่ระหว่างยืมกำหนดส่งคืน 09/10/2566หมวด WY
30017963อยู่ระหว่างยืมกำหนดส่งคืน 10/10/2566หมวด WY
40018118ว่างหมวด WY จอง
50018119อยู่ระหว่างยืมกำหนดส่งคืน 09/10/2566หมวด WY
60018120ว่างหมวด WY จอง
70018121ว่างหมวด WY จอง
80018122อยู่ระหว่างยืมกำหนดส่งคืน 06/10/2566หมวด WY

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***