เกี่ยวกับเรา

 งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

หนังสือแนะนำ
กระบวนการคลอดและกลไกการคลอดปกติ
ผู้แต่ง : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล
สำนักพิมพ์ : บริษัท สยามพิมพ์นานา จำกัด
ISBN : 978-616-455-230-2
การพยาบาลศัลยศาสตร์และห้องผ่าตัดทันยุค 3
ผู้แต่ง : ไพรสุดา บัวลอย และคณะ
สำนักพิมพ์ : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์(1992)
ISBN : 978-616-217-394-1
การพยาบาลสุขภาพครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในครอบครัวระยะวิกฤต
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ดารุณี จงอุดมการณ์
สำนักพิมพ์ : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา
ISBN : 978-616-382-545-2
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร
ผู้แต่ง : ดร.เอกอุมา อิ้มคำ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ISBN : 978-616-314-321-1
การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์
ผู้แต่ง : ปิยะพร กองเงิน
สำนักพิมพ์ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ เอ เซอร์วิส
ISBN : 978-616-314-319-8
อาหารและโภชนาการ การป้องกันกลไกบกพร่อง
ผู้แต่ง : อัญชลี ศรีจำเริญ
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISBN : 978-974-03-3733-1
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำฐานข้อมูล eBooks
วันที่ 14 มกราคม 2562
งานห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษา เข้าใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks)  ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งาน eBooks ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้ http://www.galepages.com/thpnu/  eBook Academic Collection
บทความ
การพัฒนาตนเองแบบขี้เกียจๆ
วันที่ 04 มีนาคม 2562
มีหลายคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง พัฒนาตนเอง ต้องเคยคิดหรือรู้สึกว่าเจ้าความขี้เกียจของเรานี่มันช่างเป็นตัวขัดขวางให้เราไม่พัฒนาเสียจริงๆ ทั้งที่มีความตั้งใจเริ่มต้นไว้ดิบดีแล้วก็ตาม.. เขาถึงได้บอกว่าการพัฒนาตนเองนั้นเราต้องมีเป้าหมาย มีแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ เพราะเมื่อใดเกิดขี้เกียจขึ้นมา ท้อขึ้นมา ก็จะได้แรงเหล่านี้เป็นตัวผลักให้หลุดจากความท้อ ความขี้เกียจไปได้ ซึ่งปัญหามันก็มีต่อว่า แม้ได้รับแร
หลอกตัวเองว่ามีความสุข แล้วจะสุขจริงหรือ??
วันที่ 18 กันยายน 2561
การหลอกตัวเองว่ามีความสุข นั้นไม่น่าจะใช่เรื่องที่ดี แต่.. (หากขี้เกียจอ่าน ข้ามไปอ่านบรรทัดสุดท้าย) “แต่บางครั้งสิ่งที่ดีกว่า ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องดีที่สุด“ การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีไร้พรมแดนและสังคมออนไลน์ มีมิติที่ดีที่ทำให้เราเห็นโลกที่กว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว แท้แล้วสิ่งเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์หากมีวิจารณญาณในการมอง มันทำให้เราเห็นผู้คนได้มากมายโดยไม่ต้องออกจากบ้านหรือไปไหนใ