รายละเอียดโสตวัสดุ
กรเป๋าเยี่ยม
ผู้ผลิต
หมวด
NS.LAB อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการพยาบาล
หมู่
1005 อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการพยาบาล
ประเภท
อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการพยาบาล
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 0 บาท
วิเคราะห์วันที่: 25 กันยายน 2562
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1NS76-001ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
2NS76-002ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
3NS76-003ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
4NS76-004ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
5NS76-005ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
6NS76-006ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
7NS76-007ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
8NS76-008ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
9NS76-009ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
10NS76-010ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
11NS76-011ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
12NS76-012ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
13NS76-013ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
14NS76-014ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
15NS76-015ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
16NS76-016ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
17NS76-017ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
18NS76-018ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
19NS76-019ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
20NS76-020ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
21NS76-021ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
22NS76-022ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
23NS76-023ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
24NS76-024ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
25NS76-025ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
26NS76-026ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
27NS76-027ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
28NS76-028ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
29NS76-029ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
30NS76-030ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
31NS76-031ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
32NS76-032ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
33NS76-033ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
34NS76-034ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
35NS76-035ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
36NS76-036ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***