รายละเอียดโสตวัสดุ
Artery Clamp ขนาดเล็ก
ผู้ผลิต
หมวด
NS.LAB อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการพยาบาล
หมู่
1005 อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการพยาบาล
ประเภท
อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการพยาบาล
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 0 บาท
วิเคราะห์วันที่: 12 มกราคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1NS72-001ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
2NS72-002ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
3NS72-003ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
4NS72-004ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
5NS72-005ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
6NS72-006ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
7NS72-007ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
8NS72-008ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***