รายละเอียดโสตวัสดุ
Artery Clamp ขนาดใหญ่
ผู้ผลิต
หมวด
NS.LAB อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการพยาบาล
หมู่
1005 อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการพยาบาล
ประเภท
อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการพยาบาล
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 0 บาท
วิเคราะห์วันที่: 12 มกราคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1NS70-001ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
2NS70-002ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
3NS70-003ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
4NS70-004ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
5NS70-005ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
6NS70-006ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
7NS70-007ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
8NS70-008ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
9NS70-009ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
10NS70-010ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
11NS70-011ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
12NS70-012ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
13NS70-013ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
14NS70-014ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
15NS70-015ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
16NS70-016ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
17NS70-017ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
18NS70-018ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
19NS70-019ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
20NS70-020ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
21NS70-021ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
22NS70-022ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
23NS70-023ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
24NS70-024ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
25NS70-025ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
26NS70-026ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
27NS70-027ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
28NS70-028ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***