รายละเอียดโสตวัสดุ
กรรไกรตัดไหม
ผู้ผลิต
หมวด
NS.LAB อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการพยาบาล
หมู่
1005 อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการพยาบาล
ประเภท
อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการพยาบาล
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 0 บาท
วิเคราะห์วันที่: 25 กันยายน 2562
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1NS67-001ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
2NS67-002ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
3NS67-003ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
4NS67-004ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
5NS67-005ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
6NS67-006ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
7NS67-007ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
8NS67-008ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
9NS67-009ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
10NS67-010ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
11NS67-011ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
12NS67-012ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
13NS67-013ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
14NS67-014ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
15NS67-015ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
16NS67-016ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
17NS67-017ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
18NS67-018ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
19NS67-019ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
20NS67-020ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
21NS67-021ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
22NS67-022ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
23NS67-023ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
24NS67-024ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
25NS67-025ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
26NS67-026ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
27NS67-027ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
28NS67-028ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
29NS67-029ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***