รายละเอียดหนังสือ
แบคทีเรียทางการแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2
ผู้แต่ง : อิสยา จันทร์วิทยานุชิตและอื่นๆ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมวด : QW จุลชีววิทยา
หมู่ : 50. จุลชีววิทยา
เลขเรียกหนังสือ : 50.,อ762บ,ล.1
เลขผู้แต่ง: อ762บ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: บริษัทแอคทีป พริ้นท์ จำกัด
ปีที่พิมพ์: 2553
จำนวนหน้า: 304
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 650
เลข ISBN: 978-974-03-2682-3
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 21 กรกฏาคม 2563
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10000766ว่างหมวด QW จอง
20000767ว่างหมวด QW จอง
30000768ว่างหมวด QW จอง
40000769ว่างหมวด QW จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***