รายละเอียดหนังสือ
ระเบียบวิธีการสอนการพยาบาลในคลินิก
ผู้แต่ง : ดร.มนฑาทิพย์ ไชยศักดิ์
สำนักพิมพ์ : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
หมวด : WY การพยาบาล
หมู่ : 18 การพยาบาล
เลขเรียกหนังสือ : 18,ม155ร,ล.1
เลขผู้แต่ง: ม155ร
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: บริษัท ธนาเพรส จำกัด เลขที่ 9 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 14 แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ปีที่พิมพ์: 2557
จำนวนหน้า: 102
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 110
เลข ISBN: 978-974-2935-40-5
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 20 กรกฏาคม 2563
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10000540ว่างหมวด WY จอง
20000541ว่างหมวด WY จอง
30000542ว่างหมวด WY จอง
40000543ว่างหมวด WY จอง
50000544ว่างหมวด WY จอง
60000545ว่างหมวด WY จอง
70000546ว่างหมวด WY จอง
80000547ว่างหมวด WY จอง
90000548ว่างหมวด WY จอง
100000549ว่างหมวด WY จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***