รายละเอียดหนังสือ
สมองเสื่อม รับมือไหว เข้าใจผู้ป่วย
ผู้แต่ง : ็Hiramatsu Rui (ฮิรมะสึ รุอิ)
สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์
หมวด : WT เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง
หมู่ : 155. การแพทย์ที่เกี่ยวกับโรค และการดูแลรักษาผู้สูงอายุ
เลขเรียกหนังสือ : 155.,ฮ514ส,ล.1
เลขผู้แต่ง: ฮ514ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
จิตรลดา มีเสมา (แปล) วรรณวิวัตน์ รัตนลัมภ์ (บรรณาธิการต้นฉบับ)
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์: 2563
จำนวนหน้า: 176
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 165
เลข ISBN: 978-616-04-4890-6
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 20 มกราคม 2565
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10016571ว่างWT จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1สมองเสื่อม
2ผู้สูงอายุ
3การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม