รายละเอียดหนังสือ
ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า
ผู้แต่ง : สายฝน เอกวรางกูร
สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมวด : WT เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง
หมู่ : 100 ชีวเคมี
เลขเรียกหนังสือ : 100,ส225ศ,ล.1
เลขผู้แต่ง: ส225ศ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพมหา
ปีที่พิมพ์: 2564
จำนวนหน้า: 231
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-974-03-4007-2
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 17 กุมภาพันธ์ 2565
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10016354ว่างWT จอง
20016355ว่างWT จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การบำบัดภาวะซึมเศร้า
2ภาวะซึมเศร้า
3ผู้สูงอายุ
4ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ