รายละเอียดหนังสือ
International Trauma Life Support for Emergency Care Providers
ผู้แต่ง : John E. Campbell
สำนักพิมพ์ : Pearson Education
หมวด : WY การพยาบาล
หมู่ : .150 การพยาบาลเฉพาะทางในการแพทย์
เลขเรียกหนังสือ : .150,J65I,ล.1
เลขผู้แต่ง: J65I
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
Roy L. Alson
สถานที่พิมพ์: America
ปีที่พิมพ์: 2016
จำนวนหน้า: 415
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-0-13-413079-8
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 26 ตุลาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10016088ว่างหมวด WY จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***