รายละเอียดหนังสือ
การพยาบาลทารกแรกเกิด ฉบับปรับปรุง
ผู้แต่ง : กนกวรรณ ฉันธนะมงคล
สำนักพิมพ์ : บริษัท จามจุรีโปรดักท์ จำกัด
หมวด : WY การพยาบาล
หมู่ : 159 การพยาบาลเฉพาะทางในการแพทย์
เลขเรียกหนังสือ : 159,ก125ก,ล.1
เลขผู้แต่ง: ก125ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: 26 ถ.พระรามที่ 2 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 295
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 220
เลข ISBN: 978-974-9781-33-3
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 21 กรกฏาคม 2563
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10004005ว่างหมวด WY จอง
20004006ว่างหมวด WY จอง
30004007ว่างหมวด WY จอง
40004008ว่างหมวด WY จอง
50004009ว่างหมวด WY จอง
60004010ว่างหมวด WY จอง
70004011ว่างหมวด WY จอง
80004012ว่างหมวด WY จอง
90004013ว่างหมวด WY จอง
100010168ว่างWY 159 จอง
110011078ว่างWY 159 จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***