ชื่อหนังสือ  
THE ATLAS OF DISEASE แผนที่โรค แสดง 
โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ แสดง 
การป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ แสดง 
การดูแลผู้สูงอายุ : สถานการณ์และคุณภาพชีวิต แสดง 
การบริหารโครงการในชุมชน : กลยุทธ์ที่ท้าทายของพยาบาล แสดง 
ตำราศัลยศาสตร์น่ารู้ แสดง 
การสั่งยาที่ดีสำหรับประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Good prescribing for RDU country) แสดง 
เวทมนตร์ดูแลผู้สูงวัย ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม แสดง 
สมองเสื่อม รับมือไหว เข้าใจผู้ป่วย แสดง 
หลอดเลือดหัวใจ รู้ไว้! ก่อนจะสาย แสดง 
สิบยาเปลี่ยนโลก (Ten Drugs) แสดง 
พังผืด ต้นตอความเจ็บปวดทั่วร่างกาย คลายเองได้ ง่ายนิดเดียว แสดง 
สุดยอดตำรับยาอายุวัฒนะจากผักพื้นบ้านใกล้ตัว แสดง 
รู้ไว้บำบัดใจ แสดง 
NCDs โรคที่คุณสร้างเอง แสดง