รายละเอียดโสตวัสดุ
Artery Clamp ขนาดกลาง
ผู้ผลิต
หมวด
NS.LAB อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการพยาบาล
หมู่
1005 อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการพยาบาล
ประเภท
อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการพยาบาล
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 0 บาท
วิเคราะห์วันที่: 12 มกราคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1NS71-001ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
2NS71-002ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
3NS71-003ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
4NS71-004ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
5NS71-005ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
6NS71-006ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
7NS71-007ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
8NS71-008ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
9NS71-009ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
10NS71-010ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
11NS71-011ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
12NS71-012ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
13NS71-013ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
14NS71-014ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
15NS71-015ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
16NS71-016ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***