รายละเอียดโสตวัสดุ
Needle Holder
ผู้ผลิต
หมวด
NS.LAB อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการพยาบาล
หมู่
1005 อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการพยาบาล
ประเภท
อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการพยาบาล
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 0 บาท
วิเคราะห์วันที่: 12 มกราคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1NS69-001ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
2NS69-002ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
3NS69-003ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
4NS69-004ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
5NS69-005ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
6NS69-006ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
7NS69-007ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
8NS69-008ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
9NS69-009ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
10NS69-010ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***