รายละเอียดโสตวัสดุ
กรรไกรตัดก็อต
ผู้ผลิต
หมวด
NS.LAB อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการพยาบาล
หมู่
1005 อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการพยาบาล
ประเภท
อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการพยาบาล
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 0 บาท
วิเคราะห์วันที่: 25 กันยายน 2562
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1NS58-001ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
2NS58-002ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
3NS58-003ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
4NS58-004ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
5NS58-005ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
6NS58-006ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
7NS58-007ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
8NS58-008ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
9NS58-009ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
10NS58-010ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
11NS58-011ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
12NS58-012ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***