รายละเอียดโสตวัสดุ
กระเป๋าเยี่ยม
ผู้ผลิต
หมวด
NS.LAB อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการพยาบาล
หมู่
1005 อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการพยาบาล
ประเภท
อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการพยาบาล
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 0 บาท
วิเคราะห์วันที่: 24 กันยายน 2562
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1NS50-001ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
2NS50-002ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
3NS50-003ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
4NS50-004ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
5NS50-005ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
6NS50-006ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
7NS50-007ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
8NS50-008ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
9NS50-009ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
10NS50-010ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
11NS50-011ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
12NS50-012ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
13NS50-013ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
14NS50-014ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
15NS50-015ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
16NS50-016ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
17NS50-017ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
18NS50-018ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
19NS50-019ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
20NS50-020ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
21NS50-021ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
22NS50-022ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
23NS50-023ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
24NS50-024ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
25NS50-025ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
26NS50-026ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
27NS50-027ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
28NS50-028ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
29NS50-029ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
30NS50-030ว่างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***