รายละเอียดหนังสือ
"ผ่าหลัง" เรื่องที่ต้องรู้!! ทุกคำถาม-มีคำตอบ
ผู้แต่ง : วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล
สำนักพิมพ์ : ธรรมดา
หมวด : WE ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก
หมู่ : 725 หลัง
เลขเรียกหนังสือ : 725,ว626ผ,ล.1
เลขผู้แต่ง: ว626ผ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์: 2564
จำนวนหน้า: 102
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 240
เลข ISBN: 978-616-577-786-5
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 17 พฤษภาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***