รายละเอียดหนังสือ
สุขภาพจิตและจิตเวช
ผู้แต่ง : ศริญญา จริงมาก
สำนักพิมพ์ : ศักดิ์ศรีอักษรการพิมพ์
หมวด : WM จิตเวชวิทยา
หมู่ : 101 สรีรวิทยา
เลขเรียกหนังสือ : 101,ศ171ส,ล.1
เลขผู้แต่ง: ศ171ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: อุดรธานี
ปีที่พิมพ์: 2564
จำนวนหน้า: 358
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 450
เลข ISBN: 978-616-568-308-1
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 17 กุมภาพันธ์ 2565
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10016507ว่างWM จอง
20016508ว่างWM จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1จิตเวช
2สุขภาพจิต
3สุขภาพจิตแลจิตเวช