รายละเอียดหนังสือ
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเลือดออกก่อนคลอดวิถีใหม่ (New Normal Intrapartum Hemorrhage Nursing Care)
ผู้แต่ง : จารีศรี กุลศิริปัญโญ
สำนักพิมพ์ : เอ็นพีเพรส
หมวด : WY การพยาบาล
หมู่ : 157 การพยาบาลเฉพาะทางในการแพทย์
เลขเรียกหนังสือ : 157,จ318ก,ล.1
เลขผู้แต่ง: จ318ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพมหา
ปีที่พิมพ์: 2564
จำนวนหน้า: 104
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN: 978-616-568-122-3
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 17 กุมภาพันธ์ 2565
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10016312ว่างหมวด WY จอง
20016313ว่างหมวด WY จอง
30016314ว่างหมวด WY จอง
40016315ว่างหมวด WY จอง
50016316ว่างหมวด WY จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1หญิงตั้งครรภ์
2ภาวะเลือดออกก่อนคลอด
3ภาวะเลือดออกก่อนคลอดวิถีใหม่