รายละเอียดหนังสือ
โรคหลอดเลือดหัวใจ: การส่งเสริมการจัดการตนเองและคุณภาพชีวิต (Coronary Artery Disease: Promoting Self-Management & Quality of Life)
ผู้แต่ง : อาภรณ์ ดีนาน
สำนักพิมพ์ : ชลบุรีการพิมพ์
หมวด : WG ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด
หมู่ : .102 ผลงานอ้างอิง เรื่องเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
เลขเรียกหนังสือ : .102,อ631ร,ล.1
เลขผู้แต่ง: อ631ร
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: ชลบุรี
ปีที่พิมพ์: 2563
จำนวนหน้า: 120
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-616-572-539-2
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 20 กุมภาพันธ์ 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10016322ว่างหมวด WG จอง
20016323ว่างหมวด WG จอง
30016324ว่างหมวด WG จอง
40016325ว่างหมวด WG จอง
50016326ว่างหมวด WG จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1หลอดเลือดหัวใจ