รายละเอียดหนังสือ
การบริการอนามัยครอบครัว
ผู้แต่ง : นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
สำนักพิมพ์ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมวด : WA สาธารณสุขศาสตร์
หมู่ : 300. สาธารณสุขศาสตร์
เลขเรียกหนังสือ : 300.,น115ก,ล.1
เลขผู้แต่ง: น115ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่พิมพ์: เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์: 2564
จำนวนหน้า: 134
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 180
เลข ISBN: 978-616-398-626-9
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 17 กุมภาพันธ์ 2565
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10016296ว่างหมวด WA จอง
20016297ว่างหมวด WA จอง
30016298ว่างหมวด WA จอง
40016299ว่างหมวด WA จอง
50016300ว่างหมวด WA จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1อนามัยครอบครัว