รายละเอียดหนังสือ
ทศวรรษศูนย์วิจัยปัญหาสุรา: สถานะความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอลฮอล์
ผู้แต่ง : นพพล วิทย์วรพงศ์ (บรรณาธิการ)
สำนักพิมพ์ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
หมวด : WM จิตเวชวิทยา
หมู่ : 274 สาร สสาร เนื้อหนัง มังสา ร่างกาย
เลขเรียกหนังสือ : 274,ท234,ล.1
เลขผู้แต่ง: ท234
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์: 2557
จำนวนหน้า: 369
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-616-551-865-9
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 15 ตุลาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10016049ว่างWM จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1สุรา
2เหล้า
3เครื่องดื่มแอลกอฮอล์