รายละเอียดหนังสือ
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563: SITUATION OF THE THAI ELDERLY 2020
ผู้แต่ง : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
หมวด : WT เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง
หมู่ : 100 ชีวเคมี
เลขเรียกหนังสือ : 100,ส179,ล.1
เลขผู้แต่ง: ส179
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2564
จำนวนหน้า: 136
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-616-443-588-9
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 22 กันยายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10016032ว่างWT จอง
20016033ว่างWT จอง
30016034ว่างWT จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***