รายละเอียดหนังสือ
การพยาบาลทารกแรกเกิด ฉบับปรับปรุง
ผู้แต่ง : กนกวรรณ ฉันธนะมงคล
สำนักพิมพ์ : บริษัท จามจุรีโปรดักท์ จำกัด
หมวด : WY การพยาบาล
หมู่ : 159 การพยาบาลเฉพาะทางในการแพทย์
เลขเรียกหนังสือ : 159,ก125ก,ล.1
เลขผู้แต่ง: ก125ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: 26 ถ.พระรามที่ 2 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
ปีที่พิมพ์: 2554
จำนวนหน้า: 279
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 220
เลข ISBN: 978-974-9781-33-3
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 17 กันยายน 2561
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10013246ว่างWY 159 จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***