รายละเอียดหนังสือ
ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ผู้แต่ง : ผศ.ดาริน โต๊ะกานิ และ ผศ. ดร. ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
สำนักพิมพ์ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด
หมวด : WY การพยาบาล
หมู่ : 157 การพยาบาลเฉพาะทางในการแพทย์
เลขเรียกหนังสือ : 157,ค226ท,ล.1
เลขผู้แต่ง: ค226ท
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: บริษัทจูน พับลิชชิ่ง จำกัด
ปีที่พิมพ์: 2557
จำนวนหน้า: 224
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 180
เลข ISBN: 978-616-7136-47-9
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 03 พฤษภาคม 2562
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10003924ว่างหมวด WY จอง
20003925ว่างหมวด WY จอง
30003926ว่างหมวด WY จอง
40003927ว่างหมวด WY จอง
50003928ว่างหมวด WY จอง
60003929ว่างหมวด WY จอง
70003930ว่างหมวด WY จอง
80003931ว่างหมวด WY จอง
90003932ว่างหมวด WY จอง
100003933ว่างหมวด WY จอง
110003934ว่างหมวด WY จอง
120003935ว่างหมวด WY จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***